Fransk - Sprog 2: sprog i et kontrastivt perspektiv (BASF)

Kursusindhold

Formået med kurset er, at deltagerne forbedrer deres kompetencer i grammatik, oversættelse fransk-dansk, og praktisk sprogbrug på fransk. Målet er også, at de studerende uddyber deres viden om det franske samfund og den fransksprogede verden. Kurset er opdelt i tre dele:

 • Grammatik (Anita Berit Hansen): Vi bygger videre på færdighederne fra ”Fransk sprog og tekst”, idet hovedvægten ligger på brugen af de franske verbalformer (tempus, aspekt, modus, infinitte verbalformer) samt på substantivsyntagmers syntaks (brug af determinativer, placering af attributive adjektiver mv). Der skal afleveres 2 godkendte opgaver.
 • Oversættelse fransk-dansk (Anita Berit Hansen). Vi arbejder både praktisk ot teoretisk med oversættelse fra fransk til dansk. Der skal afleveres i alt 4 godkendte opgaver (2 oversættelser og 2 oversættelser med oversættelsesteoretisk kommentar).
 • Praktisk sprogbrug (Jean Ringon) : La pratique de la langue porte à la fois sur l'oral (compréhension et communication) et sur l'écrit (compréhension et expression). Cette pratique est faite à partir d'un travail sur des thèmes sociétaux, historiques, politiques, culturels et linguistiques. Ce socle nécessite une participation active au cours (présence et remise de 3 exercices au minimum - 2 oraux et 1 écrit)
Engelsk titel

French - Language 2: Language in a Contrastive Perspective (BASF)

Uddannelse

Fransk

Holdundervisning

 • Rasmussen, Jens & Lilian Stage: (1993 [1981]): Moderne Fransk Grammatik. Schønberg, København.
 • Hendrup, Svend & Hans Peter Lund (1998 eller senere): Oversættelse fransk-dansk. Københavns Universitet. Købes i PubliKom (lokale 11A-0-02) på KUA2.
 • Lundquist, Lita (2005 eller senere): Oversættelse. Problemer og strategier, set i tekstlingvistisk og pragmatisk perspektiv. Frederiksberg: Samfundslitteratur. Købes i Academic Books (KUA2, den store aula)
 • Pour la pratique orale et écrite du français, des textes seront mis sur l’intranet (Absalon).

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Forberedelse
 • 325,5
 • Total
 • 409,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Fransk
Delvist på dansk
Kursusnummer
HFRB10271U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Bachelorsidefag
Varighed

1 semester

Pris

Kun for studerende ved Åbent Universitet:
Læs mere om pris her
Læs mere om tilmelding her 

Skemagruppe
Se skemalink
Kapacitet
30
Studienævn
Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk
Udbydende institut
 • Institut for Engelsk, Germansk og Romansk
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlige
 • Anita Berit Hansen   (5-676a776e79456d7a7233707a336970)
 • Jean Joseph Michel Ringon   (6-6c7a77383a3f466e7b7334717b346a71)
Gemt den 23-04-2019

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students