Fransk - Kultur 2: den fransktalende verdens litteratur, historie og kultur

Kursusindhold

Kultur 2 (fællesforelæsning med fransk, italiensk, portugisisk & brasiliansk, spansk og tysk):

Kurset giver et indblik i grundlæggende temaer og teorier inden for kultur, historie og samfundsforhold og ser på sprogområdernes indbyrdes relationer både globalt og i Europa.

 

Den fælles del behandler centrale temaer som kolonialisme og imperialisme, afkolonisering og postkolonialisme, identitet, racisme samt faser og facetter af globalisering. Herudover berøres aspekter af det moderne og postmoderne samfund, som f.eks. køn, generation, stat og nation, migration og multi-kulturalitet. Endelig introduceres udvalgte politiske begreber inden for bl.a. med populisme/neoliberalisme, realisme/idealisme, etik, neoliberalisme.

http://kurser.ku.dk/course/hegrb0002u/2019-2020

 

Det franske forløb:

Kurset er opdelt i to dele:

Frankrig og den fransktalende verden 19.-21. århundrede. Kurset introducerer til Frankrigs litteratur- og kulturhistorie i det 19. og 20. århundrede. Der introduceres til litterære strømninger (romantik, realisme, naturalisme, symbolisme og modernisme) og til parallelle kultur- og socialhistoriske fænomener.  Kurset er baseret på repræsentative litterære tekster der læses i uddrag eller integralt og som perspektiveres med historiske og teoretiske tekster.

Frankrig og den fransktalende verden 19.-21. århundrede. Kursets grundlæggende formål er at introducere til de politiske og kulturelle relationer, der binder den fransksprogede verden sammen: Hvorfor tales der fransk på flere kontinenter? Hvilke værdier tillægges det franske sprog i de forskellige fransksprogede områder? Hvad sker der, når ét sprog skal beskrive mange forskellige historiske erfaringer og kulturelle identiteter? Kurset vil have omdrejningspunkt i kolonisering og afkolonisering og de dertil knyttede begrebers historie.
Kurset inddrager såvel essays som historiske og litterære tekster, som løbende vil blive perspektiveret med kritiske og teoretiske tekster.

Engelsk titel

French - Culture 2: Literature, History and Culture of the French-Speaking World

Uddannelse

Fransk

Fælles forelæsning: 2 ugentlige timer
Holdundervisning: 4 ugentlige timer

 • J. K. Sanaker, K. Holter & I. Skattum, La francoponie – une introduction critique, Oslo, Unipub Forlag/Oslo Academic Press, 2006
 • Kompendium eller tekster på Absalon.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 325,5
 • Forelæsninger
 • 28
 • Holdundervisning
 • 56
 • Total
 • 409,5