Fransk - Fransk sprog og kultur 1: Introduktion

Kursusindhold

Sprog og kultur: Introduktion (fælles forelæsning med fransk, italiensk, tysk, portugisiske og brasilianske studier):

Kurset giver et indblik i både den enkelte uddannelse og en bredere humanistisk faglighed. Det gælder dels i forhold til de centralfaglige områder som sprog, litteratur, samfund og kultur og dels i forhold til studietekniske aspekter som læsestrategier, litteratursøgning og argumentationsteknik.  

Omdrejningspunktet for den fælles del af kurset er sammenhængen mellem sprog og kultur og sprogets betydning for den kulturelle og historiske udvikling. Der gennemgås centrale begreber og aspekter inden for sprog og kultur. Derudover behandles sprogets betydning i forhold til nutidige problematikker som f.eks. terror, magt og fake news.

Kurset bidrager til at skabe en faglig identitet, blive bevidst om egne kompetencer samt give indsigt i, hvordan disse bruges i erhvervsmæssig sammenhæng.

 

Det franske forløb:

L’objectif du cours est d’améliorer les compétences linguistiques des étudiants, en travaillant sur la pratique orale (communication et compréhension) et sur la pratique écrite (expression et compréhension).

Pour développer ces compétences, des sujets sociétaux, historiques, politiques, culturels et linguistiques, portant sur la France moderne (après 1945), seront traités. Ces sujets seront choisis en lien avec le cours magistral commun du module. Le cours a donc aussi pour objectif d’améliorer les connaissances des étudiants sur la société française.

Engelsk titel

French - French Language and Culture 1: An Introduction

Uddannelse

Fransk

Fælles forelæsning: 2 ugentlige timer
Holdundervisning: 4 ugentlige timer

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Portfolio, Portfolio uploadet i digital eksamen: Deadline 8. januar 2020
Portfolio-eksamen er en samling af følgende kursusaktiviteter, som afleveres i løbet af semestret til fastsatte frister: Mundtligt oplæg i grupper, bibliografisk opgave, frie skriftlige produktioner, referat, argumentationsanalyse, begrebsafklarende essay samt et mini-projekt. I alt 16-20 normalsider.
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 28
  • Holdundervisning
  • 56
  • Forberedelse
  • 325,5
  • Total
  • 409,5