Fransk - Valgfag, mundtlig sprogfærdighed

Kursusindhold

Der opnåes færdighed i:

  • at udtrykke sig på et fransk, der i væsentlig grad demonstrerer sikkerhed inden for udtale, morfologi, syntaks, leksikon og register, og uden at fejl eller usikkerhed hæmmer forståelsen hos en samtalepartner 
  • at udtrykke sig med indholdsmæssig sikkerhed i det valgte emne.
Engelsk titel

French - Elective subjects, oral language proficiency

Udbud af et eller flere undervisningsforløb og/eller vejledningsforløb. Inden for dette vælger den studerende at fordybe sig inden for enten et lingvistisk, litterært, kulturelt eller samfundsfagligt perspektiv. Undervisnings- og arbejdsformen vil være holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende i form af studenteroplæg, gruppearbejde m.m.

ECTS
2,5 ECTS
Prøveform
Andet
Prøven aflægges samtidig med prøven i Fransk BA: Valgfag, emne.
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 14
  • Forberedelse
  • 54,25
  • Total
  • 68,25