Fransk - Frankrig før 1715: Litteratur, kultur og idéer

Kursusindhold

Der opøves færdigheder i at

 • dokumentere et godt kendskab til Frankrigs ældre historie og ældre kultur- og idéhistorie
 • analysere historiske problemstillinger med inddragelse af gennemgåede og læste tekster
 • karakterisere en litterær eller filosofisk tekst i dens litteraturhistoriske og kulturelle sammenhæng
 • perspektivere læsningen af en ældre litterær eller filosofisk tekst i relation til idéhistoriske og kulturelle særtræk.
Engelsk titel

French - France before 1715: Literature, culture and ideas

Undervisningen foregår som forelæsninger og diskussioner, eventuelt på baggrund af studenteroplæg.

Forelæsningsrækken i Europæisk kulturhistorie indgår som en integreret del af undervisningen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 35
 • Forberedelse
 • 169,75
 • Total
 • 204,75