ÅU FRA Fransk - Modul 3: Fransk og frankofon kultur 2 (Efterår 2019)

Kursusindhold

Modul 3: Fransk og frankofon kultur 2 består af følgende fagelementer:

 

HFRÅ10241U Fransk og frankofon visuel kultur (7,5 ECTS)

Der opnås færdighed i:

 • at anvende de begreber, der er passende til at analysere udvalgte forekomster af visuel kultur 
 • at relatere udvalgte forekomster af visuel kultur til den historiske, sociale og/eller kulturelle kontekst, de er produceret i  
 • at præsentere en sammenhængende og relevant analyse af det udvalgte korpus i et klart sprog inden for den akademiske genre 
 • at placere sin analyse af forekomsterne af visuel kultur i forhold til elementer fra en bredere kritisk kontekst (sekundærlitteratur/aktuel debat) under anvendelse af relevante kilder som bibliotek og internet.

 

HFRÅ10251U Frankrig mellem 1715 og 1871: Litteratur, kultur og idéer (7,5 ECTS)

Kurset er en gennemgang af Frankrigs kultur- og idé- og litteraturhistorie fra 1715 til 1871. Kurset er kronologisk opbygge og struktureret omkring særlige vigtige temaer og begivenheder, der i undervisningen bliver belyst både historisk, litterært og idéhistorisk.

Engelsk titel

ÅU FRA Fransk - Modul 3: Fransk og frankofon kultur 2 (Efterår 2019)

Holdundervisning

Enkeltfag aften/weekend

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 36
 • Forberedelse
 • 373,5
 • Total
 • 409,5