FM, Mediesociologi og kulturanalyse. KURSET ER AFLYST

Kursusindhold

Formålet med kurset er at nå frem til at forstå og analysere forholdet mellem massemedierne og deres samfundsmæssige kontekst, dvs. mediernes virkninger på individer, grupper og sociale strukturer, og på den anden side disse strukturers indvirkning på mediernes organisering, form og indhold. Hovedvægten lægges på en indføring i relevante mediesociologiske og kulturvidenskabelige teorier og forskningsmetoder og på konkrete analyser af medieprodukter ud fra såvel institutions- som receptionsperspektiver.

Engelsk titel

Media Sociology and Cultural Analysis Elective

Uddannelse

Bachelortilvalg

Målbeskrivelse

Tværhumanistisk tilvalg i Medier og Kultur

Holdundervisning

Kan også aflægges som enkeltstående tilvalg.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Eksamen kan aflægges på dansk eller engelsk
Bedømmelsesform
7-trins skala
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 84
  • Forberedelse
  • 325,5
  • Total
  • 409,5