FM Kulturjournalistik og kulturkritik i det digitale medielandskab

Kursusindhold

Kurset introducerer til kulturjournalistik og kulturkritik i den digitale mediekultur, herunder medie- og kulturteoretiske, analytiske og metodiske perspektiver til at belyse disse. Kurset har hovedvægt på at belyse kulturjournalistik og kulturkritik i en dansk/nordisk kontekst, herunder kulturjournalistikkens og kulturkritikkens samfundsmæssige betydning, både historisk og i den aktuelle, digitale mediekultur. Kurset anlægger derfor også et tværmedialt perspektiv med henblik på at belyse kulturjournalistik og kulturkritik på tværs af medietyper og -platforme såvel som på tværs af genrer og udtryksformer. Eksempler på mere konkrete emner i undervisningen er forskellige medietypers forandrede position som kulturelle gatekeepere og smagsdommere i det kulturelle kredsløb; hvordan meget forskellige typer af kulturkritiske aktører i dag blander sig i kulturdebatten baseret på forskellige former for autoritet og ekspertise og med meget forskellige koblinger til medieinstitutionelle rammer; og hvordan kulturel(le) personlighed(er) i dag er et centralt træk ved det kulturjournalistiske og -kritiske arbejde på tværs af medieplatforme. Der inddrages også europæiske og globale perspektiver til at belyse betydningen af forskellige mediesystemiske kontekster for kulturjournalistikkens og -kritikkens rammer og vilkår.

Engelsk titel

Mangler

Uddannelse

Bachelortilvalg i Film- og Medievidenskab 2019-ordningen

Holdundervisning

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Forberedelse
 • 325,5
 • Total
 • 409,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HFMB10131U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Bachelor tilvalg
Varighed

1 semester

Skemagruppe
--
Studienævn
Studienævnet for Medier, Erkendelse og Formidling
Udbydende institut
 • Institut for Medier, Erkendelse og Formidling
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Pia Karstoft Andersen   (8-6d63747576716876426a776f306d7730666d)
Gemt den 30-04-2019

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students