FM, Digitalt design Tilvalg

Kursusindhold

Digitalt design introducerer den studerende til centrale teoridannelser vedrørende planlægning, fremstilling og testning af digitalt medieret kommunikation og giver et overblik over kommunikative elementer og æstetiske overvejelser i en konkret arbejdsproces med design og produktion af indhold til digitale medier. Modulet former sig som en introduktion til interaktionsdesign og anvendelse af webdesignværktøjer som f.eks. Photoshop, Dreamweaver og Flash. Dette sker på baggrund af en gennemgang af relevante teorier og metoder fra forskellige design- og formtraditioner inden for f.eks. filmteori, dramaturgi, kunsthistorie, grafisk design, web-design samt systemudvikling og interaktionsdesign. Endvidere skal den studerende foretage usabilitytest og receptionsanalyse af egetproduceret site, således, at den studerende bliver i stand til at vurdere konkrete strategier med hensyn til koblingen mellem interfacedesign og brugssituationer.
(kurset minder en del om AV-web-kurset på film-og medievidenskabs grunduddannelse)

Engelsk titel

Digital design Elective

Uddannelse

Bachelortilvalg i Film- og Medievidenskab, 2019-ordningen

 

Målbeskrivelse

Ved prøven kan den studerende demonstrere:

Viden om og forståelse af

betydningen og anvendelsen af centrale kommunikationsmæssige, æstetiske og brugsmæssige teoridannelser til planlægning og fremstilling af digitalt medieret kommunikation 

betydningen og anvendelsen af forskellige metoder, værktøjer og teknologier til digitalt design 

betydningen og anvendelsen af forskellige måder at tilrettelægge arbejdsflows i designprocesser.

Færdigheder i at

planlægge, udarbejde og evaluere digitalt indhold 

redegøre for udvalgte centrale teoridannelser fra forskellige designog formtraditioner 

dokumentere digitale designprocesser.

Kompetencer til at

anvende udvalgte, grundlæggende teknologier og værktøjer til fremstilling af digitale kommunikationsløsninger 

vurdere et webdesigns æstetiske udtryk og brugbarhed 

vurdere fordele og ulemper ved en valgt designmodel og -proces.

 

Holdundervisning med diskussion, oplæg og gruppearbejde.

Pensumlisten består af 1000 normalsiders kursuslitteratur udvalgt af underviseren, som danner udgangspunkt for opgaverne i den aktive undervisningsdeltagelse. Ved prøve ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse formulerer underviseren på baggrund af pensumlisten to spørgsmål til den bundne opgave, hvoraf det ene skal besvares.

Grundfagsstuderende på Kommunikation og IT kan ikke følge dette modul.
Der er adgang til studiemønsteret for alle øvrige studerende også studerende med grundfag i Film- og Medievidenskab. Tilvalget tæller ikke som tilvalg under Film- og Medievidenskab.
Det anbefales, at den studerende har gennemført kurset Analyse af digitale medier eller tilsvarende.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Aktiv undervisningsdeltagelse.
Aktiv undervisningsdeltagelse består af:
 Mindst 75 % tilstedeværelse i undervisningen.
 Godkendt 3 opgaver på hver 3-5 normalsider
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 325,5
  • Holdundervisning
  • 84
  • Total
  • 409,5