FM, Digital strategisk kommunikation Tilvalg

Kursusindhold

Modulet er målrettet til studerende, som sigter mod en ansættelse som kommunikationsmedarbejder i en NGO, et privat firma eller en offentlig organisation. Det består i en indføring i organisationsanalyse, som danner udgangspunkt for udarbejdelsen af en kommunikationsplan. Planen kan f.eks. tage udgangspunkt i teori om social innovation, branding, co-creation, forandringskommunikation, markedsføring eller public relations/public affairs. Under hele forløbet arbejder de studerende med konkrete analyser, som til sidst sammenfattes i en portfolio.

Engelsk titel

Digital strategic communication

Uddannelse

Bachelortilvalg i Film- og Medievidenskab, 2019-ordningen

 

Målbeskrivelse

Ved prøven kan den studerende demonstrere:

Viden om og forståelse af

strategisk planlægning 

organisationsanalyse 

udformning af kommunikationskampagner 

tværmediale kommunikationsformer.

Færdigheder i at

udforme kommunikationskampagner og andre afgrænsede kommunikationsindsatser med strategisk formål 

udforme og formidle digitale strategiske kommunikationsstrategier  beskrive og analysere organisationers strategi samt deres interne og eksterne forhold.

Kompetencer til at

anvende og vurdere analyseformer, metoder og teorier, som egner sig til planlagt kommunikation 

udforme relevante kommunikationstiltag for at løse en afgrænset problemstilling, der er fremkommet som resultat af en strategisk analyse  udarbejde og fremføre en overbevisende, mundtlig præsentation.  planlægge en hensigtsmæssig måling og opfølgning på iværksatte tiltag.

 

Holdundervisning med diskussion, oplæg og gruppearbejde.

Pensumlisten består af 700 normalsider kursuslitteratur udvalgt af underviseren, samt 300-500 normalsider litteratur med relevans for faget udvalgt af den studerende i forhold til prøvens selvvalgte emne. Pensumlisten skal ikke forhåndsgodkendes af underviseren.

Grundfagsstuderende på Kommunikation og IT kan ikke følge dette modul.
Der er adgang til studiemønsteret for alle øvrige studerende også studerende med grundfag i Film- og Medievidenskab. Tilvalget tæller ikke som tilvalg under Film- og Medievidenskab.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Fri mundtlig prøve med materiale.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 325,5
  • Holdundervisning
  • 84
  • Total
  • 409,5