FM Fiktionsteori og -analyse, tilvalg

Kursusindhold

Kurset introducerer til centrale kvalitative og kvantitative metoder i film- og medievidenskaben. Igennem forløbet giver øvelser og opgaver den studerende mulighed for at arbejde praktisk med udvalgte kvalitative og kvantitative indsamlingsmetoder (interviews, spørgeskemaer, dokument- og arkivstudier, observation og eksperimenter) samt analytiske tilgange (tekstanalyse og statistik).

Samlet set belyser kurset grundlæggende metodologi med fokus på forskellene imellem kvalitative og kvantitative tilgange og de individuelle metoders styrker og svagheder, samt hvordan metoderne adskiller sig fra hinanden. Kurset lægger særlig vægt på at give den studerende en grundlæggende forståelse for, hvilken rolle metoder spiller i empiriske undersøgelser, og hvilke konsekvenser valget af metode har for, hvad man kan undersøge i praksis og konkludere i undersøgelser.

 

På kurset får den studerende viden om metodologi (særligt forskellene på kvalitative og kvantitative tilgange) samt kendskab til konkrete videnskabelige metoders formål og anvendelse. Den studerende får også praktisk erfaring med at indsamle og analysere empirisk materiale ved hjælp af udvalgte metoder. Samlet set giver kurset kompetencer i at udvælge passende metoder til konkrete forskningsspørgsmål og anvende udvalgte metoder korrekt til indsamlings- og analyseformål.

 

Igennem kurset laver de studerende små øvelser som en del af undervisningen samt obligatoriske øvelsesafleveringer med det formål at alle får et bredt kendskab til metoder inden for både kvalitative og kvantitative tilgange. I forlængelse af én af øvelserne udarbejder de studerende en mindre opgave i grupper, som udgør grundlaget for den mundtlige eksamen.

 

Engelsk titel

Fiction Theory and Analysis

Uddannelse

Bachelortilvalg i Film- og Medievidenskab 2019-ordningen

Holdundervisning

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Eksamenssprog er dansk - for detaljer, se studieordning
Kriterier for bedømmelse

Link til studieordning

 

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Forberedelse
 • 325,5
 • Total
 • 409,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HFMB10041U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Bachelor tilvalg
Varighed

1 semester

Skemagruppe
Skema bliver lagt udenfor blokstruktur
Studienævn
Studienævnet for Medier, Erkendelse og Formidling
Udbydende institut
 • Institut for Medier, Erkendelse og Formidling
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Pia Karstoft Andersen   (8-6f65767778736a78446c7971326f7932686f)
Gemt den 30-04-2019

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students