FM, Bachelorseminar

Kursusindhold

Kurset vil gennemgå de forskellige stadier i processen med at udforme en BA-opgave. En række spørgsmål som; hvordan arbejder man sig fra emne til fokus og videre til problemstilling; hvordan bruger man sin vejleder og hvordan behandles teori og metode, vil blive behandlet. Kurset vil også behandle litteratursøgning, læsestrategier og notatteknik, samt opgavens struktur og selve skriveprocessen. Målet er at give en indsigt i opgaveskrivningens håndværk som kan understøtte den enkeltes videnskabelige nysgerrighed. Eksempler vil inddrages for at konkretisere udfordringerne. Vejlederne er inviteret til at indgå i forløbet med oplæg og kommentarer.

Engelsk titel

Bachelorseminar

Uddannelse

Bachelor i Film- og Medievidenskab

Målbeskrivelse

Modulet giver den studerende:

Viden om og forståelse af

et film- og/eller medievidenskabeligt emne efter den studerendes eget valg  relevante teorier og metoder i tilknytning til det valgte emne.

Færdigheder i at

perspektivere projektets resultater i en bredere videnskabelig og/eller samfundsmæssig sammenhæng 

anvende og vurdere videnskabelige metoder og teorier 

analysere udvalgte medier, genrer eller værker eller af kulturelle fænomener. Kompetencer i at 

anvende fagets teorier og metoder på et film- og/eller medievidenskabeligt emne efter eget valg 

planlægge og gennemføre en analyse med inddragelse af videnskabelige metoder og teorier 

formidle en videnskabeligt studeret problemstilling i skriftlig form.

Undervisningen har form af individuel eller gruppevis vejledning samt et seminar.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri skriftlig hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 12
  • Undervisningsforberedelse
  • 397,5
  • Total
  • 409,5