FM, Modul 9: Faktateori og -analyse inkl. gym. KA-TV

Kursusindhold

Faktateori og -analyse er en grundig indføring i praktisk analyse og teoretisk forståelse af mediernes faktaformer, herunder journalistiske og dokumentariske grundgenrer, reklame og strategisk kommunikation samt fakta-underholdningens genrer og oplevelsesformer. Endvidere beskæftiger kurset sig med typiske produktions- og institutionsforhold for forskellige faktagenrer og på forskellige platforme og med sociale og psykologiske aspekter af disse genrer. Kurset giver en forståelse for forskellige analysemetoders relevans inden for faktateori og -analyse og øver de studerende i evaluering af brugen af kommunikative virkemidler og af forskellige faktagenrer i forskellige kontekster. 

Engelsk titel

Module 9: Facts Theory and Analysis

Uddannelse

Bachelor i Film- og Medievidenskab 2015-ordning

Gymnasierettede kandidattilvalg, 2008 og 2019-ordningen.

 

Målbeskrivelse

Kurset giver den studerende:

Viden om og forståelse af

 • faktateksters funktion og virkemåde i forskellige sociale og kommunikative kontekster såvel som på forskellige digitale platforme.
 • centrale teoridannelser vedrørende faktagenrer og disses kommunikative virkemidler og kontekster, med særligt henblik på journalistiske genrer i forskellige medier, den audiovisuelle dokumentar og dennes hybridformer, reklamen som kommunikationsform, faktaunderholdningens genrer og oplevelsesformer samt strategisk kommunikations virkemidler
 • typiske produktions- og institutionsforhold for faktagenrer, historisk og aktuelt
 • sociale såvel som psykologiske aspekter af faktagenrer, herunder mediebrugeres kommunikation i sociale medier og på andre digitale platforme
 • forholdet mellem kvalitative og kvantitative metoder inden for faktateori og –analyse.

 

Færdigheder i at

 • karakterisere faktagenrer i forskellige medier og på forskellige platforme samt analysere deres æstetiske og kommunikative virkemidler og kontekster
 • redegøre for centrale teorier om faktagenrer og analysere deres historiske udvikling
 • analysere konkrete faktagenrer og -værker ud fra en teoretisk afgrænsning og reflekteret metodisk tilgang samt vurdere holdbarheden af analyser af bestemte faktaværker
 • analysere den strategiske kommunikations virkemidler i forhold til kommunikationssituation og platform.

 

Kompetencer til at

 • vurdere bestemte faktateoriers og metodiske tilganges analytiske styrker og svagheder i forhold til konkrete problemstillinger
 • redegøre for debatter om forholdet mellem fiktion og fakta, herunder spørgsmål om medieetik, objektivitet og troværdighed
 • evaluere hensigtsmæssigheden af brugen af forskellige faktagenrer i forskellige kontekster 
 • skriftligt og mundtligt formidle teoretisk-analytiske problemstillinger og indsigter vedrørende fakta.

Holdundervisning med diskussion, individuelle oplæg og gruppearbejde.

Der læses såvel dansk som engelsk videnskabelig litteratur.

Sidefagsstuderende skal følge Hold B. Det er ikke muligt at følge Hold A.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 325,5
 • Holdundervisning
 • 84
 • Total
 • 409,5