FM, Audiovisuel formidling, Fiktion og fakta inkl. Audiovisuel formidling I + Medieproduktion og formidling

Kursusindhold

 Modulet i Audiovisuel formidling Fiktion og Fakta og Audiovisuel formidling I giver den studerende viden om og forståelse af teori og praksis, færdigheder i planlægning af produktion til forskellige genrer og målgrupper samt kompetencer i anvendelse af digitalt udstyr til produktion af korte videoproduktioner. Al praksis holdes op imod film- og medieteoretisk teori og metode i konkrete produktions- og formidlingssammenhænge. Modulet indeholder et obligatorisk introkursus til digitalt optage- og redigeringsudstyr, 40 timers konfrontationsundervisning og i alt 4 ugers produktionsøvelser fordelt på fiktion og fakta.

BEMÆRK:

Audiovisuel formidling I + Medieproduktion og formidling tæller 15 ECTS 

Engelsk titel

FM, Audiovisual Communication: fiction and non-fiction incl. Audiovisual Communication I + Media Production and Communication

Uddannelse

Bacheloruddannelse i Film- og Medievidenskab 2015-ordningen

Det gymnasierettede kandidattilvalg i Film- og Medievidenskab, 2008-ordningen

Det gymnasierettede kandidattilvalg i Film- og Medievidenskab, 2019-ordningen

Målbeskrivelse

Film- og medievidenskab 2015, BA:
Modul 5: HFMB00691E (7,5 ECTS)

Gymnasierettet kandidattilvalg i Film- og Medievidenskab, 2008: Modul 2: HFMK03811E (15 ECTS)

Gymnasierettet kandidattilvalg i Film- og Medievidenskab, 2019:

HFMK03561E (15 ECTS)

Holdundervisning

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
For detaljer, se studieordning.
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 162,75
  • Total
  • 204,75