FILO Fænomenologi og bevidsthedsfilosofi

Kursusindhold

-

Engelsk titel

FILO Phenomenology and Philosophy of Mind

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i Filosofi, 2019-ordningen:

Fænomenologi og bevidsthedsfilosofi:  HFIK04081E

Kandidattilvalg på filosofi, 2019-ordningen

Fænomenologi og bevidsthedsfilosofi: HFIK14081E

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Undervisningsforberedelse
  • 353,5
  • Total
  • 409,5