FILO Klimafilosofi – Etik, Retfærdighed og Teori - AFLYST

Kursusindhold

Klimaforandringer anskues af mange som hvis ikke den, så i hvert fald en af de allerstørste udfordringer vi står med. Der er tekniske, empiriske, og naturvidenskabelige udfordringer, vi kun i begrænset omfang skal behandle her. Kursets hovedvægt er de filosofiske udfordringer: hvordan bør vi handle? Ud fra hvilke principper? Og hvorfor lader det til at være så svært at motivere til handling?

 

Kurset søger at introducere både bredt og dybt i en række af de mest centrale debatter indenfor samtidig filosofisk tænkning om klimaforandringer, med perspektiveringer både til historie og litteratur/kunst. De centrale temaer er: hvilke normative hensyn og problemer rejser klimaforandringer, etisk og retfærdighedsmæssigt? Hvorfor er det så svært at motivere de relevante parter til handling? Hvad er den velstående del af verdens særlige forpligtelser over for verdens fattige og eventuelle klimamigranter? Og hvad er de nulevende generationers ansvar over for kommende generationer? Er forsigtighedsprincippet et rationelt grundlag for beslutninger? Hvorfor er vi polariserede i spørgsmål om klimaforandringer? Hvordan håndterer vi risici og videnskabelig usikkerhed?

 

Kurset henvender sig til alle studerende på KU, særligt, men ikke udelukkende, fra humaniora. Der forudsættes ikke særlige forudsætninger i filosofi, men en parathed til at læse indimellem sværere filosofiske artikler er en fordel.

Engelsk titel

FILO Klimafilosofi – Etik, Retfærdighed og Teori - AFLYST

Uddannelse

Bachelortilvalg i Filosofi, 2019-ordningen:
Filosofisk problem 3: HFIB10681E

Kandidattilvalg på filosofi, 2019-ordningen:

Filosofisk emne 1: HFIK13031E

Målbeskrivelse

Ved prøven kan den studerende demonstrere:

 

Viden om og forståelse af

 • centrale problemstillinger inden for det filosofiske problem, der udgør fagelementets område.
 • den historiske kontekst for emneområdets begreber, problemer og metoder.
 • autoritative redskaber inden for fagelementet i form af bibliografiske søgeredskaber, encyklopædier og leksika, autoritative oversigtsværker og indføringer samt videnskabelige fora for fagelementets emne.

 

Færdigheder i at

 • redegøre klart og selvstændigt for udvalgte problemstillinger, positioner og argumenter.
 • beskrive begreber, teorier og argumenter i fagelementets område i deres tekstmæssige sammenhæng på en præcis og veldokumenteret måde.
 • kontekstualisere en fagfilosofiske tekst i fagelementets område i dens historiske og systematiske sammenhæng.
 • anvende bibliografiske søgeredskaber og andre relevante redskaber til at analysere og beskrive og diskutere en problemstilling.

 

Kompetencer til at

 • samarbejde omkring mundtlig præsentation af en tekst inden for fagelementets område.
 • samarbejde omkring mundtlig feedback på en mundtlig præsentation af en tekst inden for fagelementets område.

Undervisningen har form af seminarer

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Undervisningsforberedelse
 • 325,5
 • Total
 • 409,5