FILO, Valgfag 3: Værklæsning

Kursusindhold

Alle kender dekonstruktionen, men ikke for det gode. Det er en litterær metode til at få en tekst til at sige alt muligt, også det modsatte af, hvad den siger; det er mistankens hermeneutik, men hermeneutikken holdt sig trods alt til at få en tekst til sige noget andet end det, den siger. Men nej, dekonstruktion er ikke metode, dekonstruktion er ikke litteraturvidenskab, og dekonstruktion er ikke hermeneutik. Dekonstruktion er opgør med metafysikken. Dekonstruktionen er det opgør, som indledes med Heidegger og fortsætter med Derrida, dvs. som begynder med værens­tænkning og videreudvikles til forskelstænkning.

I dette værklæsningskursus skal det handle om at føre dekonstruktionen tilbage til kilderne, til et forhold til filosofiens tradition. Fokus vil være på bogen Limited Inc., hvis hovedanliggende er Jacques Derridas opgør med den amerikanske filo­sof John Searle, men som i videre perspektiv giver en placering af dekonstruktio­nen i forhold til samtidens filosofi og til filosofiens tradition.

I forelæsningerne vil dette blive suppleret med udsyn til Derridas lidt ældre ar­bej­der inden for teoretisk filosofi, Grammatologien, Stemmen og fænomenet og Diffe­rance. Derved skulle det gerne fremgå, at hvor Derrida som Heidegger skelner mellem filosofi og tænk­ning, er det med hovedvægten lagt på filosofiens forhold til teksten og på filosofi­studiets arbejde med den. Man må kunne læse, før man kan tænke.

Efter gennemgangen af dekonstruktionens teoretiske baggrund inddrages Derri­das arbejde med aktuelle problemer inden for etik og religionsfilosofi. Her vil der især blive lagt vægt på problematiseringen af etik som ansvarsfralæggelse og på gentagelsen af religionens mulighed uden religion.

Engelsk titel

FILO, Optinal 3: Central Philosophical Text

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i Filosofi, 2016-ordningen

 

Målbeskrivelse

Bacheloruddannelsen i Filosofi, 2016-ordningen:

Modul 10: Værklæsning: HFIB00731E

 

 

Holdundervisning

LITTERATUR

Derrida: Limited Inc.//Limited Inc. (fr. 1990/eng. 1988)

Derrida: Donner la mort//Dødens gave (uddrag – fr. 1992/da. 2007)

Derrida: La voix et le phénomène//Stemmen og fænomenet (fr. 1997/da. 1997)

Derrida: Differance (fr. 1968/da. 2002)

Derrida: De la grammatologie (uddrag – fr. 1967/da. 1970)

Caputo: The Tears and Prayers of Jacques Derrida (1997)

Hägglund: Radical Atheism. Derrida and the Time of Life (2008)

Peeters: Derrida (fr. 2010/eng. 2012)

Mundtlig
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
For detaljer, se studieordning.
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 162,75
  • Holdundervisning
  • 42
  • Total
  • 204,75