ÅU FILO Renæssancens og nyere tids filosofi

Kursusindhold

ÅU FILO Renæssancens og nyere tids filosofi

Kursusindhold

Kurset giver indsigt i betydende filosofiske strømninger, der udviklede sig fra ca. 1400 til

slutning af det 19. århundrede. Med udgangspunkt i tekster af Niccolò Machiavelli, René

Descartes, Elisabeth af Bøhmen, Thomas Hobbes, Gottfried Leibniz, David Hume, Immanuel

Kant, Georg W. F. Hegel, Søren Kierkegaard, Karl Marx og Friedrich Nietzsche samt med

henblik på en forståelse af deres historiske sammenhæng, lægges der især vægt på spørgsmål

vedrørende begrundelsen af moralen og etableringen af nye videnskabsteoretiske

paradigmer.

 

 

Engelsk titel

ÅU FILO Renaissance and Early Modern Philosophy

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i Filosofi, 2016-ordningen

 

 

 

Målbeskrivelse

Målbeskrivelser

Målet er at opøve en evne til at arbejde historisk og tekstanalytisk med primærkilder indenfor

renæssancens filosofi, oplysningstiden, idealismen og post-idealismen samt til at reflektere

over relevansen af de diskussioner, der udspiller sig i dem.

 

 

 

Undervisningsform


Undervisningen er baseret på forelæsninger og seminarer, der giver plads for den

studerendes aktive deltagelse.

Undervisningsmateriale

Der udarbejdes et kompendium med kursets tekster. Skemaer og en række supplerende

tekster bliver lagt på Absalon.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
For detaljer, se studieordning
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag aften/weekend

  • Kategori
  • Timer
  • Seminar
  • 54
  • Undervisningsforberedelse
  • 355,5
  • Total
  • 409,5