ÅU FILO Antikkens og middelalderens filosofi (Efterår 2019)

Kursusindhold

Kurset giver et historisk overblik over antikkens og middelalderens filosofi, dog med hovedvægten på antikkens filosofi, hvor bl.a. tekster af Platon og Aristoteles vil blive gennemgået.

Engelsk titel

Ancient and Medieval Philisophy

Uddannelse

Bachelor i Filosofi, 2016-ordningen

Målbeskrivelse

Bacheloruddannelsen i Filosofi, 2016-ordningen:

Modul 7: Fænomenologi, hermeneutik og dekonstruktion: HFIB00671E

Holdundervisning

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Se studieordningen

Den skriftlige eksamens forløb. Eksaminator udfærdiger 12-15 eksamens-spørgsmål senest 3 uger forud for opgavebesvarelsens begyndelse. Ved eksamensperiodens begyndelse trækker hver studerende et eksamensspørgsmål, som vedkommende skal besvare.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag aften/weekend

  • Kategori
  • Timer
  • Seminar
  • 54
  • Undervisningsforberedelse
  • 355,5
  • Total
  • 409,5