Aflyst F. ARK Eksperimentel Arkæologi

Kursusindhold

Kurset eksemplificerer og problematiserer den eksperimentel-arkæologiske metode og og metodens samspil med andre discipliner. Det er opbygget af fire elementer: 

1) Introduktion til forskningshistorie og teori, 

2) Diskussion af udvalgte ’case-studies’ 

3) Øvelsesrække med praktiske eksperimenter og teknologistudier, samt 

4) Præsentation, diskussion og perspektivering af de udførte forsøg.

Kurset udbydes i et  samarbejde mellem SAXO-instituttet og andre relevante forskningsinstitutioner.

Engelsk titel

F. ARK Experimental Archaeology

Uddannelse

Forhistorisk Arkæologi

Holdundervisning og øvelser.

En del af undervisningen vil foregå andre steder end på universitetet.
Grundfagsstuderende kan tage dette kursus som tilvalg under eget fag.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Kursusdeltagelse
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 0
  • Total
  • 0