ARK. Arkæologisk Udgravningsteknik

Kursusindhold

Det arkæologiske feltarbejdes elementære aspekter. Nærmere kursusbeskrivelse følger.

Engelsk titel

ARK. Archaeological Field Techniques

Uddannelse

Forhistorisk eller Klassisk Arkæologi

Forelæsninger, holdundervisning, øvelser og ekskursioner, samt en fire ugers seminargravning.

For tilvalgsstuderende: Det er en forudsætning for at indstille sig til prøven i modul VI (Arkæologisk Udgravningsteknik), at man har bestået – eller at man samtidig er indstillet til (og består) prøven i modul I (Introduktion til Arkæologi) samt én prøve i enten modul II, III, IV eller V (Arkæologi i Danmark og Nordeuropa 1, 2, 3, eller 4).

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

Se studieordning -  Aktuelle studieordninger på Forhistorisk Arkæologi

                                   Aktuelle studieordninger på Klassisk Arkæologi

  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 0
  • Total
  • 0