F. ARK Periodekursus 2

Kursusindhold

2.000.000 til 4000 f. kr. i Danmark og Nordeuropa (palæolitikum og mesolitikum). Udover forelæsninger vil der være øvelser i flintlaboratoriet.

Engelsk titel

F. ARK Archaeology, period 2

Uddannelse

Forhistorisk Arkæologi

Forelæsninger, seminarer, øvelser over periodernes genstandsmateriale og øvrige kilder. Ekskursioner annonceres.

Pensum: 1200 normalsider (+/- 5%)

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • Total
  • 0