ARK Introduktion til Arkæologi

Kursusindhold

Indføring i de overordnede arkæologiske problemstillinger, der knytter sig til arkæologiske data, metode og historik med særligt fokus på de fagområder, der repræsenterer den forhistoriske arkæologi i Nordeuropa og den klassiske arkæologi i Middelhavsområdet. Udover de skemasatte forelæsninger vil der være en række mindre ekskursioner, fortrinsvis koncentreret i den første del af semestret.

Engelsk titel

Introduction to Archaeology

Uddannelse

Forhistorisk eller Klassisk Arkæologi

Forelæsninger, kollokvier og ekskursioner, samt skriftlige øvelser. Ekskursioner annonceres.

Udvalgte kapitler fra følgende værker:
Renfrew, C. & P. Bahn 2012 (6th ed.): Archaeology, Theories, Methods and Practice. London (Thames & Hudson).

Alcock, S.A. & R. Osborne (ed.) 2008: Classical Archaeology. Oxford (Blackwell: paperback).

Biers, W.R. 1992: Art, Artefacts and Chronology in Classical Archaeology. London (Routledge). (vil foreligge elektronisk for deltagerne på kurset).

Jensen, Jørgen 2013: Danmarks Oldtid. Gyldendal (forkortet og let ajourført).

Hertil kommer diverse artikler, de individuelle pensa til hjemmeopgaverne, samt evt. anden litteratur under kurset.

Tilvalg: Kurset kan ikke tages af fagets egne studerende som tilvalg under grundfag. Kurset kan tages som tilvalg under 2007-studieordningen for BA-tilvalg ved Forhistorisk Arkæologi.
Der må påregnes at der er ekstra timer i de første uger, samt ekskursioner o.a.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Skriftlig prøve
Pensum: 1500 sider
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Forelæsninger
 • 28
 • Ekskursioner
 • 27
 • Vejledning
 • 1
 • Forberedelse
 • 154
 • Total
 • 238