F. ARK Bachelorprojekt

Kursusindhold

BA-projektet omfatter bearbejdning og analyse af et arkæologisk materiale, som fortrinsvis indhentes på lokale, kulturhistoriske museer.BA-projektet omfatter bearbejdning og analyse af et primært arkæologisk, materiale, som fortrinsvis indhentes på lokale, kulturhistoriske museer. 

Engelsk titel

Bachelor's project

Uddannelse

Forhistorisk arkæologi

Hovedparten af kurset består af selvstændigt projektarbejde, enten individuelt eller i gruppe. Dertil kommer holdundervisning i form af kollokvier, herunder mundtlige præsentationer af projektet på forskellige stadier i projektforløbet, samt vejledning individuelt eller i gruppe.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Forelæsninger
 • 42
 • Vejledning
 • 14
 • Forberedelse
 • 28
 • Projektarbejde
 • 140
 • Total
 • 252