ARK. Europæiske forbindelser

Kursusindhold

Med udgangspunkt i et udvalgt område i Vesteuropa fokuseres på interaktionen mellem Vesteuropa, Nordeuropa og Middelhavsområdet i udvalgte dele af forhistorien, med særlig vægt på perioden ca. 6000 f.v.t. – 1000 e.v.t.. Fokus rettes tillige mod forskellige former for kulturmøde i de respektive regioner.

Kurset vil blive ledsaget af en ekskursion til en region i Vesteuropa med rigt arkæologisk fundstof.

 

Engelsk titel

ARK. European connections

Uddannelse

Forhistorisk eller Klassisk Arkæologi

Holdundervisning i form af forelæsninger, museumsbesøg og ekskursion til arkæologiske museer og lokaliteter i udlandet.

ECTS
5 ECTS
Prøveform
Andet
Pensum: 1000 normalsider (+/- 5%)
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 0
  • Total
  • 0