F. ARK Periodekursus 3 - Ark. i Danmark og Nordeuropa 3 (Forhistorisk Ark.)

Kursusindhold

Danmark og Nordeuropa i neolitikum og bronzealderen.
Udover de skemasatte forelæsninger, vil der være oldsagsøvelser i Ørholm og på Nationalmusset samt en eller flere mindre ekskursioner på Sjælland.Domesticering (af planter & dyr) og hvad man kan kalde elitisering er to meget vigtige elementer eller trin i samfundsudviklingen. Hertil kunne man tilføje udnyttelsen af metallerne og andre råstoffer, samt transport – vogne, skibe. Der lægges speciel  vægt på forholdene i Sydskandinavien 4000-500 fKr. set i lyset af hele den europæiske udvikling, samt på en række nye metoder og teorier. Museumsbesøg og ekskursioner indgår.

Engelsk titel

Archaeology, period 3

Uddannelse

Forhistorisk Arkæologi

Forelæsninger, seminarer, øvelser over periodernes genstandsmateriale og øvrige kilder. Ekskursioner annonceres.

Tilvalg: Kurset kan ikke tages af fagets egne studerende som tilvalg under grundfag.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Mundtlig prøve
Pensum: 1500 sider
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 20
 • Øvelser
 • 20
 • Forberedelse
 • 334
 • Forelæsninger
 • 46
 • Total
 • 420