ARK Arkæologisk teori

Kursusindhold

Kursets nytte og nødvendighed

I dette kursus vil den studerende stifte bekendtskab med en række af de problemstillinger, der knytter sig til fortolkningen af arkæologisk materiale. Kurset skal gøre den studerende i stand til at forholde sig kritisk til fortolkninger og analyser af arkæologisk materiale i forhold til arkæologiens teorihistorie: hvor kommer ideer og koncepter fra? Hvordan bliver skiftende teoretiske orienteringer dannet? Hvilket videnskabsideal eller meta-narrativ ligger der bag en given arkæologisk fortolkning? Den studerende vil desuden blive udstyret med teoretisk viden og færdigheder, der skal gøre den studerende i stand til selvstændigt at koble teoretiske perspektiver til et konkret arkæologisk materiale. 

Kursets første del introducerer arkæologiens teorihistorie og giver en oversigt over de teoretiske skoler, som har præget skiftende tendenser i arkæologiens faglige identitet. Kursets mere omfattende anden del afsøger muligheden for at koble arkæologisk (og antropologisk) teori med arkæologiens genstandsmateriale i kritiske analyser og fortolkningsarbejde. 

Engelsk titel

Theory of Archaeology

Uddannelse

Forhistorisk eller Klassisk Arkæologi

Forelæsninger og underviserstyrede øvelser og diskussioner.

I kurset vil der løbende blive uddraget pointer og problemstillinger fra to grundbøger. De anbefales læst før kursusstart, da de vil lette læsningen og forståelsen af kursets øvrige litteratur:

Bille, M., & T. F. Sørensen. 2019. Materialitet - en indføring i kultur, identitet og teknologi. 2. udgave. København: Samfundslitteratur.

Johnson, M. 2010. Archaeological Theory. An Introduction. Oxford: Blackwell.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Pensum: 1500 sider (+/- 5%)
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 60
 • Forelæsninger
 • 12
 • Seminar
 • 12
 • Forberedelse
 • 154
 • Total
 • 238

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HFAB00491U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Skemagruppe
Se skemalink
Studienævn
Studienævnet for Saxo-Instituttet
Udbydende institut
 • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Tim Flohr Sørensen   (6-7374793b383a48707d7536737d366c73)
Gemt den 13-05-2019

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students