GRØ, Projektorienteret forløb eller formidling (E19)

Kursusindhold

Der gives en introduktion til forløbet og de akademiske og praktiske forhold, som er væsentlige at holde for øje, når man er i praktik eller arbejder med formidling.

Engelsk titel

Academic internship or knowledge dissemination

Uddannelse

Fagstudieordning Kandidatuddannelsen i grønlandske og arktiske studier, 2019

KA-uddannelsen i Eskimologi, 2008

Målbeskrivelse

KA-studieordningen 2019
Projektorienteret forløb, (aktivitetskode HESK03481E)

Projektorienteret formidling, (aktivitetskode HESK03491E)

KA-Studieordning 2008
Projektorienteret forløb (aktiviettskode HESK03391E)

Formidling (aktivitetskode HESK03401E)

Feltarbejde (aktivitetskode HESK03411E)

 

Introduktionsseminar. De studerende vil efter introduktionsseminaret blive henvist til kurser på ToRS, som specielt fokuserer på organisationsteori eller kulturanalyser i organisationer alt afhængigt af behov. Dette aftales med uddannelseskoordinator Frank Sejersen (sejersen@hum.ku.dk).

For de nærmere krav til de projektorienterede forløb (herunder praktikkontrakt) henvises til studieordningen og vejledning på uddannelsens hjemmeside.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

For de nærmere krav til de projektorienterede forløb (herunder praktikkontrakt) henvises til studieordningen og vejledning på uddannelsens hjemmeside.

Du er selv ansvarlig for eksamensvalget, og det er derfor vigtigt, at du selv konsulterer studieordningen for at se de nøjagtige eksamensformer og krav. Du finder studieordningen her: https:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​

Har du spørgsmål bør du kontakte eksamensleder Frank Sejersen (sejersen@hum.ku.dk)

  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 391,5
  • Forelæsninger
  • 21
  • Total
  • 412,5