Engelsk - Fonetik (KASF)

Kursusindhold

Der opøves færdigheder i at

 • redegøre for udtalen af en af de engelske hovedvarieteter både med hensyn til segmental og prosodisk struktur
 • arbejde med almen engelsk fonetik og selvstændigt anvende fonetiske begreber og symboler i analyser af konkret (talt eller skrevet) tekstmateriale
 • beskrive og diskutere de særlige udtalevanskeligheder, danskere har 
 • lydskrive engelske talte eller skrevne tekster korrekt, men udetaljeret 
 • identificere afvigelser fra den valgte hovedvarietet og beskrive hovedforskellene mellem den valgte udtale og mindst én anden engelsk variantudtale
 • udtrykke sig på et syntaktisk korrekt og idiomatisk engelsk
Engelsk titel

English - Phonetics (KASF)

Holdundervisning

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 14
 • Holdundervisning
 • 28
 • Forberedelse
 • 162,75
 • Total
 • 204,75