Engelsk - Fonetik (KASF)

Kursusindhold

Der opøves færdigheder i at

 • redegøre for udtalen af en af de engelske hovedvarieteter både med hensyn til segmental og prosodisk struktur
 • arbejde med almen engelsk fonetik og selvstændigt anvende fonetiske begreber og symboler i analyser af konkret (talt eller skrevet) tekstmateriale
 • beskrive og diskutere de særlige udtalevanskeligheder, danskere har 
 • lydskrive engelske talte eller skrevne tekster korrekt, men udetaljeret 
 • identificere afvigelser fra den valgte hovedvarietet og beskrive hovedforskellene mellem den valgte udtale og mindst én anden engelsk variantudtale
 • udtrykke sig på et syntaktisk korrekt og idiomatisk engelsk
Engelsk titel

English - Phonetics (KASF)

Holdundervisning

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 14
 • Holdundervisning
 • 28
 • Forberedelse
 • 162,75
 • Total
 • 204,75

Kursusinformation

Undervisningssprog
Engelsk
Kursusnummer
HENK04291U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Kandidat
Kandidatsidefag
Varighed

1 semester

Skemagruppe
Skemalink
Kapacitet
35
Studienævn
Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk
Udbydende institut
 • Institut for Engelsk, Germansk og Romansk
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Michael Wendelborg   (6-726f753d3435446c7971326f7932686f)
Gemt den 24-04-2019

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students