Engelsk - Oversættelse engelsk-dansk (KASF)

Kursusindhold

Der opøves færdigheder i at

 • oversætte en ikke-teknisk tekst fra engelsk til dansk, således at oversættelsen
  • demonstrerer semantisk og stilistisk præcision i forhold til den stillede opgave,
  • er grammatisk og ortografisk korrekt, samt
  • afspejler den studerendes viden om oversættelsens teori, metoder og strategier i løsningen af problemer ved oversættelse fra engelsk til dansk  
 • anvende praksisrelevant oversættelsesteori
Engelsk titel

English - Translation English-Danish (KASF)

Holdundervisning

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 81,55
 • Holdundervisning
 • 14
 • Total
 • 95,55