Engelsk - Oversættelse dansk-engelsk (KASF)

Kursusindhold

Der opøves færdigheder i at

 • oversætte en ikke-teknisk tekst fra dansk til engelsk, således at oversættelsen
  • demonstrerer semantisk og stilistisk præcision i forhold til den stillede opgave,
  • er grammatisk og ortografisk korrekt, samt
  • afspejler den studerendes viden om oversættelsens teori, metoder og strategier i løsningen af problemer ved oversættelse fra dansk til engelsk 
 • anvende praksisrelevant oversættelsesteori
Engelsk titel

English - Translation Danish-English (KASF)

Holdundervisning

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 95,2
 • Holdundervisning
 • 14
 • Total
 • 109,2