Engelsk - Oversættelse introduktion (KASF)

Kursusindhold

Der opøves færdigheder i at

  • oversætte ikke-tekniske tekster mellem dansk og engelsk, med god forståelse for sproglige nuancer og beherskelse af sproglige konventioner i såvel engelsk som dansk
  • demonstrere viden om det oversættelsesteoretiske begrebsapparat og selvstændigt anvende denne viden i analysen af foreliggende oversættelser mellem dansk og engelsk.
Engelsk titel

English - Introduction to Translation (KASF)

Holdundervisning

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 190,75
  • Holdundervisning
  • 14
  • Total
  • 204,75