Fællesfag: Videnskabsteori

Kursusindhold

Videnskabsteori

Kurset giver en indføring i de for de humanistiske sprogfag væsentligste videnskabsteoretiske begreber og problemstillinger, såsom forholdet mellem empiri, teori og metode, objektivitetskriterier og den hermeneutiske anskuelse. Disse begreber og problemstillinger diskuteres både generelt og i relation til de fagområder der kendetegner sprogfagene: Sprog, litteratur og historie/kultur.

 

Engelsk titel

Joint class: Theory of knowledge

Forelæsninger

Grundbog: Søren Kjørup: Menneskevidenskaberne, bind I+II.

Grundbogen kan købes i Academic books.

- Kompendium til Videnskabsteori (købes i Publikom)

- Se også Absalon (ABS)

Romansk og Germansk:
Bedømmelsen på dette kursus forudsætter en godkendt besvarelse af en udleveret skriveøvelse i faget Akademisk formidling og metode. Skriveøvelsen består af en projektskitse, som kan være en metodologisk øvelse til en akademisk opgave, fx med henblik på at skrive BA-projekt.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Portfolio
Der afleveres to opgaver, én i første del og én efter sidste gang. Omfang: 2-3 sider hver.

Opgaverne afleveres i Absalon.

Afleveringsdatoer: Offentliggøres før semesterstart. Opgaverne stilles ca. én uge før afleveringsfrist.

Efter kurset oploades de samme identiske besvarelser samlet som én fil i digitaleksamen. Der må altså ikke ændres i besvarelserne når de til slut oploades i digitaleksamen.

Opgaverne bedømmes med én samlet karakter (7-skala) i digitaleksamen.

Kun opgaver der afleveres rettidigt i Absalon, og senere samlet, og uden ændringer, i digitaleksamen, inddrages i bedømmelsen.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 148,75
  • Forelæsninger
  • 42
  • Holdundervisning
  • 14
  • Total
  • 204,75