Fællesforelæsning: Akademisk formidling og metode

Kursusindhold

Alle studerende på 4. semester følger i foråret kurset Akademisk Formidling og Metode, der kører parallelt med Videnskabsteori. Akademisk formidling og metode veksler mellem forelæsninger og holdundervisning, der tilsammen giver praktiske og håndgribelige eksempler på, hvordan man anvender teori og metode, bygger akademiske argumenter op, og formidler disse så de opfylder kravene til den akademiske opgave. Kurset sigter på at opøve videnskabsteoretiske overvejelser i et anvendelsesorienteret perspektiv, herunder reflektere over emnevalg og litteratursøgning og formulering af problemstilling. Dermed giver kurset støtte til 1) at leve op til kravene til eksamen i valgfagene på 4. semester og 2) at starte på bachelorprojektet på 5. semester og udfærdige de nødvendige dokumenter, der skal bruges hertil.

Engelsk titel

Joint lecture: Academic skills and communication

Forelæsninger

  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 14
  • Total
  • 14

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HENGEROM6U
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Skemagruppe
se skemalink
Kapacitet
350
Studienævn
Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk
Udbydende institut
  • Institut for Engelsk, Germansk og Romansk
Udbydende fakultet
  • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
  • Robert William Rix   (5-837b837a895179867e3f7c863f757c)
Gemt den 03-04-2019

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students