Fællesforelæsning - Europæisk kulturhistorie

Kursusindhold

Forelæsningsrækken giver et overblik over centrale fællestræk i europæisk kultur fra ca. 1300-tallet til i dag. Den viser hvordan de forskellige nationalfilologiske traditioner på instituttet er del af en fælles europæisk og sågar global kontekst. Dermed dannes en rammeforståelse for fordybende studier på de enkelte afdelinger. Underviserne kommer fra forskellige sprogfag, men viser hvordan de europæiske sprog- og kulturområder har udviklet sig i forhold til hinanden og til omverden. Forelæsningsrækken er kronologisk opbygget og lægger mest vægt på udviklingerne som har berørt de fleste europæiske lande. Med afsæt i og problematisering af de gængse kulturhistoriske epokeinddelinger (som fx renæssance, barok, oplysning, romantik osv.) tilstræber forelæsningerne en bred forankring i politiske og samfundsmæssige, religiøse og idéhistoriske, fin- og populærkulturelle sammenhænge.

 

Der er mødepligt til forelæsningerne.

Engelsk titel

Fællesforelæsning - Europæisk kulturhistorie

Forelæsninger

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 28
  • Total
  • 28