Engelsk - Oversættelse engelsk-dansk

Kursusindhold

Der opøves færdigheder i at

 • oversætte en ikke-teknisk tekst fra engelsk til dansk, således at over-sættelsen
  • demonstrerer semantisk og stilistisk præcision i forhold til den stillede opgave,
  • er grammatisk og ortografisk korrekt samt
  • afspejler den studerendes viden om oversættelsens teori, metoder og strategier i løsningen af problemer ved oversættelse fra engelsk til dansk
Engelsk titel

English - Translation English-Danish

Uddannelse

Engelsk

Holdundervisning
Undervises sammen med HENB01361U Oversættelse dansk-engelsk

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 81,55
 • Holdundervisning
 • 14
 • Total
 • 95,55