Engelsk - Oversættelse dansk-engelsk

Kursusindhold

Der opøves færdigheder i at

 • oversætte en ikke-teknisk tekst fra dansk til engelsk, således at over-sættelsen
  • demonstrerer semantisk og stilistisk præcision i forhold til den stillede opgave,
  • er grammatisk og ortografisk korrekt samt
  • afspejler den studerendes viden om oversættelsens teori, metoder og strategier i løsningen af problemer ved oversættelse fra dansk til engelsk
Engelsk titel

English - Translation Danish-English

Uddannelse

Engelsk

Holdundervisning
Undervises sammen med HENB01371U Oversættelse engelsk-dansk

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 95,2
 • Holdundervisning
 • 14
 • Total
 • 109,2