Engelsk - Grammatik og perspektiver i sprogbeskrivelsen 2

Kursusindhold

Der opøves færdigheder i at

 • redegøre for det engelske sprogs grammatik
 • redegøre for væsentlige forskelle mellem dansk og engelsk
 • beskrive de sproglige discipliners vigtigste terminologi og metoder
 • analysere en engelsk tekst med henblik på at identificere sproglige fejl og vejlede om forbedring af teksten
 • udtrykke sig på et syntaktisk korrekt og idiomatisk engelsk
Engelsk titel

English - Grammar and perspectives on language 2

Uddannelse

Engelsk

Holdundervisning

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 14
 • Holdundervisning
 • 28
 • Forberedelse
 • 162,75
 • Total
 • 204,75