ÅU ENG Engelsk: Engelsksproget litteratur 2 (Efterår 2019)

Kursusindhold

Formålet med kurset er, at de studerende skal læse tekster fra forskellige genrer skrevet i forskellige engelsktalende lande siden år 1800.

Engelsk titel

ÅU ENG: Literature in English 2

Uddannelse

Gymnasierettet sidefag Engelsk

Målbeskrivelse

Eksaminanden kan

 - placere de opgivne tekster og forfattere i litterære og kulturelle sammenhænge

 - redegøe for hovedtræ af de engelsksprogede litteraturer fra 1800 og frem

 - redegøre for litterær terminologi og tekstanalytiske grundbegreber

 - strukturere et mundtligt oplæg om et litterært emne klart og præcist.

Holdundervisning

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Se studieordning - bunden mundtlig prøve med forberedelse
Hjælpemidler
Skriftlige hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag aften/weekend

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 24
  • Forberedelse
  • 180,75
  • Total
  • 204,75