Tværmedial kommunikation - Bachelor - og kandidattilvalg

Kursusindhold

Efter at have gennemført modulet kan den studerende

• analysere og implementere digital kommunikation i erhvervslivet

• indgå i samarbejde omkring udarbejdelse af og/eller forbedring af kommunikationsplaner i en virksomhed, organisation eller institution

• gennemføre kritiske analyser af netsteders brugervenlighed

• designe og oploade et netsted.

Engelsk titel

Cross-media Communication (Elective)

Holdundervisning med forelæsninger og diskussion på baggrund af de tekster, de studerende læser hjemme. Repræsentanter fra erhvervslivet deltager i undervisningen et par gange i løbet af kurset

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30
Skriftlig aflevering, 3-5 normalsider
Prøveform: Fri mundtlig prøve med materiale.
Bedømmelsesform: Materialet vægter med 1/3 i bedømmelsen.
Eksamenssprog: Dansk eller engelsk.
Omfang: 30 min., hvoraf højst 10 min. til eksaminandens sagsfremstilling og højst 20 min. til dialog mellem eksaminator og eksaminand inkl. eksaminatorernes votering. Der gives ingen forberedelsestid.
Materialet består af en synopsis på 3-5 normalsider
5-6 normalsider ved 2 studerende
6-7 normalsider ved 3 studerende.
Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve, men materialet kan udarbejdes i grupper med højst 3 deltagere
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

http:/​​/​​hum.ku.dk/​​uddannelser/​​aktuelle_studieordninger/​​spansk/​​

http:/​​/​​hum.ku.dk/​​uddannelser/​​aktuelle_studieordninger/​​fransk/​​

http:/​​/​​hum.ku.dk/​​uddannelser/​​aktuelle_studieordninger/​​engelsk/​​

http:/​​/​​hum.ku.dk/​​uddannelser/​​aktuelle_studieordninger/​​portugisisk/​​

http:/​​/​​hum.ku.dk/​​uddannelser/​​aktuelle_studieordninger/​​italiensk/​​

http:/​​/​​hum.ku.dk/​​uddannelser/​​aktuelle_studieordninger/​​tysk/​​

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Portfolio
Portfolien består af en række bundne elementer, hvoraf en del kan udgø-res af mundtlige oplæg. Den konkrete beskrivelse af elementerne og hvorledes de vægtes fremgår af kursusbeskrivelsen
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Forberedelse
 • 381,5
 • Total
 • 409,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HEGRTVKOFU
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Bachelor tilvalg
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

Skemagruppe
Se skemalink
Studienævn
Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk
Udbydende institut
 • Institut for Engelsk, Germansk og Romansk
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Ezio Pillon   (6-736c6f6f7271436b7870316e7831676e)
Gemt den 30-04-2019

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students