Tværmedial kommunikation - Bachelor - og kandidattilvalg

Kursusindhold

Efter at have gennemført modulet kan den studerende

• analysere og implementere digital kommunikation i erhvervslivet

• indgå i samarbejde omkring udarbejdelse af og/eller forbedring af kommunikationsplaner i en virksomhed, organisation eller institution

• gennemføre kritiske analyser af netsteders brugervenlighed

• designe og oploade et netsted.

Engelsk titel

Cross-media Communication (Elective)

Holdundervisning.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Portfolio, 21-25
Portfolien består af en række bundne elementer, hvoraf en del kan udgøres af mundtlige oplæg. Den konkrete beskrivelse af elementerne og hvorledes de vægtes fremgår af kursusbeskrivelsen
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Portfolio, 21-25 ns
Prøveform: Portfolio. Omfang: 21-25 normalsider, jf. Særlige bestemmelser.
Bedømmelse: Intern prøve ved én eksaminator bedømt efter 7-trins-skalaen.
Gruppebestemmelser: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Eksaminationssprog: Dansk eller engelsk.
Tilladte hjælpemidler: Alle.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 381,5
  • Forelæsninger
  • 28
  • Total
  • 409,5