Særligt studeret emne inden for oversættelsesstudier

Kursusindhold

Replikker i oversættelse: Særlige udfordringer i dramaoversættelse, tekstning, dubbing, oversættelse af tegneserier, oversættelse af dialog-passager i skønlitteratur o.a.

Kurset vil sætte fokus på de særlige udfordringer der er forbundet med at gengive replikker og dialog inden for forskellige genrer/medier, så som dramatekster, tegneserier, grafiske romaner, replikrige narrative tekster og audiovisuelle tekster (film, tv, internettet). Vi vil se på de mange aspekter af mundtlighed (derunder dialekt, sociolekt og slang), der skal tages hensyn i oversættelsen. Vi vil se på samspillet mellem den sproglige dimension (replikken) og den visuelle (og for drama og film også auditive) dimension. Vi vil se på de særlige receptionsforhold der skal medindtænkes i dramatekstoversættelse og tekstning (tilskuerne/seerne har ikke mulighed for at stoppe op eller bladre i oversættelsen/teksten). Kurset sigter på at opøve den studerendes evne til at reflektere over disse spørgsmål, samt at styrke oversættelsespraksis og oversættelseskritik gennem arbejdet med konkrete tekster.

 

Engelsk titel

Special Topic within Translation Studies

Kurset vil omfatte ugentlige lektioner á 3-4 timer, vekslende mellem forelæsninger og holdundervisning med diskussion, øvelser i timen, oplæg ved de studerende, og egen oversættelse/​oversættelseskritik som hjemmearbejde (gruppe/individuelt). Vi planlægger besøg til relevante institutioner ude i byen.

  • Elektronisk kompendium med primærtekster vil ligge i Absalon ved semesterstart.

Kurset udbydes til alle kandidatstuderende på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, samt som KA-tilvalg for studerende fra andre institutter (kendskab til mindst ét fremmedsprog på højt niveau er dog en forudsætning).
Det kan tages som en del af Oversættelse og formidling eller som frit emnekursus.
Studerende der skriver speciale kan følge kurset, under forudsætning af at der er plads.
Kurset ligger i naturlig forlængelse af kurset i efteråret 2019 ”Oversættelse i teori og praksis”. Det kan dog også tages som selvstændigt kursus. Hvis det er tilfældet, kan man med fordel orientere sig i grundbogen fra efteråret: Jeremy Munday (2016): Introducing Translation Studies. Theories and Applications. 4. edition (fås i Academic Books).

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Portfolio, En samlet portfolio uploadet i digital eksamen: Deadline 10. juni 2020
Portfolio-eksamen består af
• Redegørelse for problemfelt og foreløbig problemformulering (2 sider – aflevering slut april)
• Kommenteret litteraturliste og begrundelse for valg af tekst til oversættelse/​oversættelseskritik (3 sider – aflevering midt maj)
• Afsluttende hjemmeopgave, omhandlende en særlig problemstilling indenfor kursets emnefelt, eksemplificeret gennem egen oversættelse eller oversættelseskritik (25 sider – aflevering første/anden uge af juni).
Kriterier for bedømmelse
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Portfolio, En samlet portfolio uploadet i digital eksamen: Deadline 10. juni 2020
Portfolio-eksamen består af
• Redegørelse for problemfelt og foreløbig problemformulering (2 sider – aflevering slut april)
• Kommenteret litteraturliste og begrundelse for valg af tekst til oversættelse/​oversættelseskritik (3 sider – aflevering midt maj)
• Afsluttende hjemmeopgave, omhandlende en særlig problemstilling indenfor kursets emnefelt, eksemplificeret gennem egen oversættelse eller oversættelseskritik (25 sider – aflevering første/anden uge af juni).
Kriterier for bedømmelse

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​engelsk

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​fransk/​

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​interkulturelle_markedsstudier/​

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​italiensk

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​portugisisk/​

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​spansk

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​tysk

 

Kurset kan bruges til følgende eksamener:

HENK04351E, Free Topic 1, grundfag Engelsk KA 2017
HENK04361E, Free Topic 2, grundfag Engelsk KA 2017
HENK04371E, Free Topic 3, grundfag Engelsk KA 2017
HENK04421E, Elective Study A, grundfag Engelsk KA 2017
HENK04431E, Elective Study A, grundfag Engelsk KA 2017
HENK04461E, Free Topic 1, grundfag Engelsk KA 2019
HENK04471E, Free Topic 2, grundfag Engelsk KA 2019
HENK04481E, Free Topic 3, grundfag Engelsk KA 2019
HFRK04061E, Frit emne 1, grundfag Fransk KA 2018
HFRK04071E, Frit emne 2, grundfag Fransk KA 2018
HFRK04121E, Tilvalg A i fransk, grundfag Fransk KA 2018
HFRK04131E, Tilvalg B i fransk, grundfag Fransk KA 2018
HFRK04181E, Frit emne 1, grundfag Fransk KA 2019
HFRK04191E, Frit emne 2, grundfag Fransk KA 2019
HIMK03201E, Frit emne – fransk, grundfag Interkulturelle markedsstudier  KA 2019
HIMK03202E, Frit emne – spansk, grundfag Interkulturelle markedsstudier  KA 2019
HIMK03203E, Frit emne – tysk, grundfag Interkulturelle markedsstudier  KA 2019
HITK04361E, Frit emne 1, grundfag Italiensk KA 2018
HITK04421E, Tilvalg A i italiensk, grundfag Italiensk KA 2018
HITK04431E, Tilvalg B i italiensk, grundfag Italiensk KA 2018
HITK04481E, Frit emne 1, grundfag Italiensk KA 2019
HPOK03671E, Frit emne 1, grundfag Portugisiske og Brasilianske studier KA  2018
HPOK03711E, Tilvalg A i portugisiske og brasilianske studier, grundfag Portugisiske og Brasilianske studier KA 2018
HPOK03721E, Tilvalg B i portugisiske og brasilianske studier, grundfag Portugisiske og Brasilianske studier KA 2018
HPOK03781E, Frit emne 1, grundfag Portugisiske og Brasilianske studier KA 2019
HSPK04101E, Frit emne 1, grundfag Spansk KA 2018
HSPK04111E, Frit emne 2, grundfag Spansk KA 2018
HSPK04121E, Frit emne 3, grundfag Spansk KA 2018
HSPK04171E, Tilvalg A i spansk, grundfag Spansk KA 2018
HSPK04181E, Tilvalg B i spansk, grundfag Spansk KA 2018
HSPK04221E, Frit emne 1, grundfag Spansk KA 2019
HSPK04231E, Frit emne 2, grundfag Spansk KA 2019
HSPK04241E, Frit emne 3, grundfag Spansk KA 2019
HTYK04061E, Frit emne 1, grundfag Tysk KA 2018
HTYK04071E, Frit emne 2, grundfag Tysk KA 2018
HTYK04121E, Tilvalg A i tysk, grundfag Tysk KA 2018
HTYK04131E, Tilvalg B i tysk, grundfag Tysk KA 2018
HTYK04181E, Frit emne 1, grundfag Tysk KA 2019
HTYK04191E, Frit emne 2, grundfag Tysk KA 2019

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Forberedelse
  • 353,5
  • Total
  • 409,5