AFLYST: Europas kulturelle identiteter 2

Kursusindhold

CANCELLED

 

 

Europæisk auteurfilm - teori og historie

Ideen om filminstruktøren som 'auteur', dvs. som original kunstner, der udtrykker sig med en egen stil i filmens sprog og som har fuld kontrol over skabelsen af sine film, opstod i Frankrig efter 2. Verdenskrig og har haft en central rolle i europæisk kulturpolitik. Med udgangspunkt i auteur-teorien og de dertil knyttede diskussioner skal vi i dette kursus stifte bekendtskab de banebrydende strømninger og de nationale 'skoler' i den europæiske auteur-film fra 1945 til ca. 1990, gennem analyse af eksemplariske og særligt fremragende film fra den italienske neorealisme, den franske Nouvelle Vague, den nye tyske bølge, den britiske socialrealisme, østeuropæisk film før murens fald, ’ny østrigsk film’ og dansk dogme-film. Også de store enere Ingmar Bergman og Luis Buñuel vil være repræsenteret. I analyserne af de enkelte film vil vi se på instruktørernes brug af filmsprogets mange aspekter, men også på den historiske kontekst, de er opstået i og på den film- og kulturhistoriske sammenhæng, de indgår i. Disse auteur- eller art film giver tilsammen til et komplekst billede af Europas politiske og kulturelle udvikling efter 2. Verdenskrig, af europæisk diversitet og sammenhæng på én og samme tid.

Film: Rossellini: Roma, città aperta, Alain Resnais: Hiroshima, mon amour, Godard: A bout de souffle, A. Varda: Cléo a 5 de 7, Buñuel: Viridiana, Fellini: 8 1/2, Bergman: Persona, L. Anderson: if…., R. W. Fassbinder: Angst essen Seele auf, Tarkovskij: Zerkalo (Spejlet), Mike Leigh: Naked, Lars von Trier: Europa, Michael Haneke: 71 Fragmente einer Kronologie des Zufalls. Filmene ses hjemmefra, eller ved forudgående visning på universitetet, efter nærmere aftale. En del kan ses på Filmstriben via biblioteket.

Engelsk titel

CANCELLED: Cultural Identities in Europe 2

Holdundervisning

Kristin Thompson/David Bordwell: Film History: An Introduction, 3rd. edition 2010 (eller senere), Thompson/ Bordwell, Film Art: An Introduction, 9th edition eller senere, kan begge købes billigt brugt. Hertil kommer teoretiske tekster samt sekundærlitteratur, som stilles til rådighed via Absalon.

Filmene vil blive vist på originalsproget, med engelske eller danske undertekster. Det fælles materiale (teori, filmhistorie, analysebegreber) vil primært være på dansk eller engelsk, enkelte sekundærtekster dog også på de øvrige hovedsprog.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Portfolio, En samlet portfolio uploadet i digital eksamen: Deadline 10. juni 2020
Portfolioeksamen, hvori indgår 2 mindre opgaver på 3-4 sider, i form af hjemmeopgave og/eller mundtligt oplæg med handout og efterfølgende opsummering, samt én større hjemmeopgave på 15 sider.
Kriterier for bedømmelse
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Portfolio, En samlet portfolio uploadet i digital eksamen: Deadline 10. juni 2020
Portfolioeksamen, hvori indgår 2 mindre opgaver på 3-4 sider, i form af hjemmeopgave og/eller mundtligt oplæg med handout og efterfølgende opsummering, samt én større hjemmeopgave på 15 sider.
Kriterier for bedømmelse

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​engelsk

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​fransk/​

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​interkulturelle_markedsstudier/​

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​italiensk

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​portugisisk/​

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​spansk

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​tysk

 

Kurset kan bruges til følgende eksamener:

HENK04351E, Free Topic 1, grundfag Engelsk KA 2017
HENK04361E, Free Topic 2, grundfag Engelsk KA 2017
HENK04371E, Free Topic 3, grundfag Engelsk KA 2017
HENK04421E, Elective Study A, grundfag Engelsk KA 2017
HENK04431E, Elective Study A, grundfag Engelsk KA 2017
HENK04461E, Free Topic 1, grundfag Engelsk KA 2019
HENK04471E, Free Topic 2, grundfag Engelsk KA 2019
HENK04481E, Free Topic 3, grundfag Engelsk KA 2019
HFRK04061E, Frit emne 1, grundfag Fransk KA 2018
HFRK04071E, Frit emne 2, grundfag Fransk KA 2018
HFRK04121E, Tilvalg A i fransk, grundfag Fransk KA 2018
HFRK04131E, Tilvalg B i fransk, grundfag Fransk KA 2018
HFRK04181E, Frit emne 1, grundfag Fransk KA 2019
HFRK04191E, Frit emne 2, grundfag Fransk KA 2019
HIMK03201E, Frit emne – fransk, grundfag Interkulturelle markedsstudier  KA 2019
HIMK03202E, Frit emne – spansk, grundfag Interkulturelle markedsstudier  KA 2019
HIMK03203E, Frit emne – tysk, grundfag Interkulturelle markedsstudier  KA 2019
HITK04361E, Frit emne 1, grundfag Italiensk KA 2018
HITK04421E, Tilvalg A i italiensk, grundfag Italiensk KA 2018
HITK04431E, Tilvalg B i italiensk, grundfag Italiensk KA 2018
HITK04481E, Frit emne 1, grundfag Italiensk KA 2019
HPOK03671E, Frit emne 1, grundfag Portugisiske og Brasilianske studier KA  2018
HPOK03711E, Tilvalg A i portugisiske og brasilianske studier, grundfag Portugisiske og Brasilianske studier KA 2018
HPOK03721E, Tilvalg B i portugisiske og brasilianske studier, grundfag Portugisiske og Brasilianske studier KA 2018
HPOK03781E, Frit emne 1, grundfag Portugisiske og Brasilianske studier KA 2019
HSPK04101E, Frit emne 1, grundfag Spansk KA 2018
HSPK04111E, Frit emne 2, grundfag Spansk KA 2018
HSPK04121E, Frit emne 3, grundfag Spansk KA 2018
HSPK04171E, Tilvalg A i spansk, grundfag Spansk KA 2018
HSPK04181E, Tilvalg B i spansk, grundfag Spansk KA 2018
HSPK04221E, Frit emne 1, grundfag Spansk KA 2019
HSPK04231E, Frit emne 2, grundfag Spansk KA 2019
HSPK04241E, Frit emne 3, grundfag Spansk KA 2019
HTYK04061E, Frit emne 1, grundfag Tysk KA 2018
HTYK04071E, Frit emne 2, grundfag Tysk KA 2018
HTYK04121E, Tilvalg A i tysk, grundfag Tysk KA 2018
HTYK04131E, Tilvalg B i tysk, grundfag Tysk KA 2018
HTYK04181E, Frit emne 1, grundfag Tysk KA 2019
HTYK04191E, Frit emne 2, grundfag Tysk KA 2019

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 353,5
  • Forelæsninger
  • 56
  • Total
  • 409,5