Fremmedsprogs- og kulturdidaktik

Kursusindhold

Kurset giver en indføring i teorier om fremmedsprogtilegnelse, de fire sprogfærdigheder, interkulturel kompetence, kultur- og litteraturdidaktik, undervisningsmetoder, lærerkognition og forhold vedrørende elevvariablen (fx alder, intelligens, motivation, elevtyper). Der fokuseres endvidere på tilrettelæggelse af konkrete eller fiktive undervisningsforløb samt curriculumanalyse. Der vil være mulighed for at komme i et minipraktikforløb på et gymnasium i hovedstadsområdet i løbet af kurset.

Engelsk titel

Second Language Acquisition and Cultural Didactics

Holdundervisning

 • Bjerre, M. & Ladegaard, U. (2007). Veje til et nyt sprog – teorier om sprogtilegnelse. Dansklærerforeningens Forlag.
 • Leth Andersen, H. et.al. (2014). Fremmedsprog i gymnasiet. Teori, praksis og udsyn. Samfundslitteratur.
 • Kompendiet Fremmedsprogs- og kulturdidaktik

Kurset udbydes på de gymnasierettede KA på fransk, italiensk, spansk og tysk hvor det er obligatorisk. Kurset kan også tages som frit emne af ikke gymnasierettede KA-studerende på fransk, italiensk, spansk og tysk. I så fald skal du bruge et fagelement fra dit grundfag til det.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Portfolio, En samlet portfolio uploadet i digital eksamen: Deadline 8. januar 2020
- Mundtligt gruppeoplæg ledsaget af et refleksionspapir på 1 ½-2 sider samt en powerpoint
- 48 timers bunden hjemmeopgave
- Fri hjemmeopgave på 11-15 normalsider samt et formidlingsprodukt, som skal kommenteres og kvalificeres i hjemmeopgaven.
Kriterier for bedømmelse
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Portfolio, En samlet portfolio uploadet i digital eksamen: Deadline 8. januar 2020
- Mundtligt gruppeoplæg ledsaget af et refleksionspapir på 1 ½-2 sider samt en powerpoint
- 48 timers bunden hjemmeopgave
- Fri hjemmeopgave på 11-15 normalsider samt et formidlingsprodukt, som skal kommenteres og kvalificeres i hjemmeopgaven.
Kriterier for bedømmelse

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​fransk/​

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​interkulturelle_markedsstudier/​

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​italiensk

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​spansk

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​tysk

 

Kurset kan bruges til følgende eksamener:

HFRK04061E, Frit emne 1, grundfag Fransk KA 2018
HFRK04071E, Frit emne 2, grundfag Fransk KA 2018
HFRK04121E, Tilvalg A i fransk, grundfag Fransk KA 2018
HFRK04131E, Tilvalg B i fransk, grundfag Fransk KA 2018
HFRK04181E, Frit emne 1, grundfag Fransk KA 2019
HFRK04191E, Frit emne 2, grundfag Fransk KA 2019
HIMK03201E, Frit emne – fransk, grundfag Interkulturelle markedsstudier  KA 2019
HIMK03202E, Frit emne – spansk, grundfag Interkulturelle markedsstudier  KA 2019
HIMK03203E, Frit emne – tysk, grundfag Interkulturelle markedsstudier  KA 2019
HITK04361E, Frit emne 1, grundfag Italiensk KA 2018
HITK04421E, Tilvalg A i italiensk, grundfag Italiensk KA 2018
HITK04431E, Tilvalg B i italiensk, grundfag Italiensk KA 2018
HITK04481E, Frit emne 1, grundfag Italiensk KA 2019
HSPK04101E, Frit emne 1, grundfag Spansk KA 2018
HSPK04111E, Frit emne 2, grundfag Spansk KA 2018
HSPK04121E, Frit emne 3, grundfag Spansk KA 2018
HSPK04171E, Tilvalg A i spansk, grundfag Spansk KA 2018
HSPK04181E, Tilvalg B i spansk, grundfag Spansk KA 2018
HSPK04221E, Frit emne 1, grundfag Spansk KA 2019
HSPK04231E, Frit emne 2, grundfag Spansk KA 2019
HSPK04241E, Frit emne 3, grundfag Spansk KA 2019
HTYK04061E, Frit emne 1, grundfag Tysk KA 2018
HTYK04071E, Frit emne 2, grundfag Tysk KA 2018
HTYK04121E, Tilvalg A i tysk, grundfag Tysk KA 2018
HTYK04131E, Tilvalg B i tysk, grundfag Tysk KA 2018
HTYK04181E, Frit emne 1, grundfag Tysk KA 2019
HTYK04191E, Frit emne 2, grundfag Tysk KA 2019

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse
 • 353,5
 • Total
 • 409,5