Oversættelse i teori og praksis

Kursusindhold

Kurset giver en introduktion til begreber, retninger og strategier inden for oversættelsesteori og –praksis. Såvel overordnede som mere specifikke sproglige, litterære eller historisk-kulturelle problemstillinger præsenteres og diskuteres, som fx: Hvilket syn har forskellige perioder og kulturer haft på oversættelsespraksis? Hvor ”fri” eller ”tro” kan en litterær oversætter være i forhold til originalteksten? Hvilke særlige problemer knytter sig til billedmedieoversættelse? Hvor står oversætteren i forhold til politisk og/eller ideologisk ladede tekster? Hvordan oversætter man i en postkolonial kontekst? Kan de forskellige sprog, med deres strukturelle og retoriske forskelle, overhovedet udtrykke det samme? Hvad betyder maskinoversættelse for oversætterens arbejde? Kurset sigter på at opøve den studerendes evne til at reflektere over disse spørgsmål, samt at styrke oversættelsespraksis og oversættelseskritik gennem arbejdet med konkrete tekster.

Engelsk titel

Translation in Theory and Practise

Kurset vil omfatte ugentlige lektioner á 3-4 timer, vekslende mellem forelæsninger og holdundervisning med diskussion, øvelser i timen, og egen oversættelse/​oversættelseskritik som hjemmearbejde (gruppe/individuelt), samt mundtlige oplæg ved de studerende.

  • Jeremy Munday: Introducing Translation Studies. Theories and Applications, Routledge 2016 (4th revised edition). Fås i Academic Books.
  • Elektronisk kompendium med primærtekster vil ligge i Absalon ved semesterstart.

Kurset udbydes til alle kandidatstuderende på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, samt som KA-tilvalg for studerende fra andre institutter (kendskab til mindst ét fremmedsprog på højt niveau er dog en forudsætning).
Det kan tages som en del af Oversættelse og formidling eller som frit emnekursus.
Studerende der skriver speciale kan følge kurset, under forudsætning af at der er plads.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Portfolio, En samlet portfolio uploadet i digital eksamen: Deadline 8. januar 2020
Portfolio-eksamen består af
a) En kommenteret oversættelse (ca. 5 sider – aflevering slut november
b) Et mundtligt oplæg (abstract, slides og refleksionspapir indgår i portfolioen, 5-8 sider – oplæg aflægges i grupper og fordeles over semesteret)
c) Afsluttende hjemmeopgave, omhandlende en særlig problemstilling indenfor pensum, eksemplificeret gennem egen oversættelse eller oversættelseskritik (11-15 sider – afleveres start januar).
Kriterier for bedømmelse
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Portfolio, En samlet portfolio uploadet i digital eksamen: Deadline 8. januar 2020
Portfolio-eksamen består af
a) En kommenteret oversættelse (ca. 5 sider – aflevering slut november
b) Et mundtligt oplæg (abstract, slides og refleksionspapir indgår i portfolioen, 5-8 sider – oplæg aflægges i grupper og fordeles over semesteret)
c) Afsluttende hjemmeopgave, omhandlende en særlig problemstilling indenfor pensum, eksemplificeret gennem egen oversættelse eller oversættelseskritik (11-15 sider – afleveres start januar).
Kriterier for bedømmelse

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​engelsk

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​fransk/​

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​interkulturelle_markedsstudier/​

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​italiensk

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​portugisisk/​

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​spansk

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​tysk

 

Kurset kan bruges til følgende eksamener:

HENK04351E, Free Topic 1, grundfag Engelsk KA 2017
HENK04361E, Free Topic 2, grundfag Engelsk KA 2017
HENK04371E, Free Topic 3, grundfag Engelsk KA 2017
HENK04421E, Elective Study A, grundfag Engelsk KA 2017
HENK04431E, Elective Study A, grundfag Engelsk KA 2017
HENK04461E, Free Topic 1, grundfag Engelsk KA 2019
HENK04471E, Free Topic 2, grundfag Engelsk KA 2019
HENK04481E, Free Topic 3, grundfag Engelsk KA 2019
HFRK04061E, Frit emne 1, grundfag Fransk KA 2018
HFRK04071E, Frit emne 2, grundfag Fransk KA 2018
HFRK04121E, Tilvalg A i fransk, grundfag Fransk KA 2018
HFRK04131E, Tilvalg B i fransk, grundfag Fransk KA 2018
HFRK04181E, Frit emne 1, grundfag Fransk KA 2019
HFRK04191E, Frit emne 2, grundfag Fransk KA 2019
HIMK03201E, Frit emne – fransk, grundfag Interkulturelle markedsstudier  KA 2019
HIMK03202E, Frit emne – spansk, grundfag Interkulturelle markedsstudier  KA 2019
HIMK03203E, Frit emne – tysk, grundfag Interkulturelle markedsstudier  KA 2019
HITK04361E, Frit emne 1, grundfag Italiensk KA 2018
HITK04421E, Tilvalg A i italiensk, grundfag Italiensk KA 2018
HITK04431E, Tilvalg B i italiensk, grundfag Italiensk KA 2018
HITK04481E, Frit emne 1, grundfag Italiensk KA 2019
HPOK03671E, Frit emne 1, grundfag Portugisiske og Brasilianske studier KA  2018
HPOK03711E, Tilvalg A i portugisiske og brasilianske studier, grundfag Portugisiske og Brasilianske studier KA 2018
HPOK03721E, Tilvalg B i portugisiske og brasilianske studier, grundfag Portugisiske og Brasilianske studier KA 2018
HPOK03781E, Frit emne 1, grundfag Portugisiske og Brasilianske studier KA 2019
HSPK04101E, Frit emne 1, grundfag Spansk KA 2018
HSPK04111E, Frit emne 2, grundfag Spansk KA 2018
HSPK04121E, Frit emne 3, grundfag Spansk KA 2018
HSPK04171E, Tilvalg A i spansk, grundfag Spansk KA 2018
HSPK04181E, Tilvalg B i spansk, grundfag Spansk KA 2018
HSPK04221E, Frit emne 1, grundfag Spansk KA 2019
HSPK04231E, Frit emne 2, grundfag Spansk KA 2019
HSPK04241E, Frit emne 3, grundfag Spansk KA 2019
HTYK04061E, Frit emne 1, grundfag Tysk KA 2018
HTYK04071E, Frit emne 2, grundfag Tysk KA 2018
HTYK04121E, Tilvalg A i tysk, grundfag Tysk KA 2018
HTYK04131E, Tilvalg B i tysk, grundfag Tysk KA 2018
HTYK04181E, Frit emne 1, grundfag Tysk KA 2019
HTYK04191E, Frit emne 2, grundfag Tysk KA 2019

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Forberedelse
  • 353,5
  • Total
  • 409,5