Humanistisk Entrepreneurship - Bachelor/kandidat tilvalg

Kursusindhold

Efter at have gennemført modulet kan den studerende

• analysere og vurdere forudsætninger for iværksætning af en forretningsidé med inddragelse af et historisk og kulturelt perspektiv

• analysere og evaluere interne og eksterne aspekter, som indgår i en forretningsplan

• bidrage til udarbejdelse af en forretningsplan for en ny virksomhed

• analysere en virksomheds innovationsevne samt udarbejde og argumentere for forslag til innovationsstrategie

Engelsk titel

The Humanities and Entrepreneurship (BA & MA Elective)

Holdundervisning med forelæsninger og diskussion på baggrund af de tekster, de studerende læser hjemme. Repræsentanter fra erhvervslivet deltager i undervisningen et par gange i løbet af kurset.

Prøven anbefales aflagt som gruppeprøve.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 11-15 ns
Prøveform: Fri hjemmeopgave.
Gruppebestemmelser: Prøven kan aflægges individuelt eller som grup-peprøve (maks. 3 studerende) med individuel bedømmelse. Hvis flere studerende skriver sammen, skal hver enkelt deltagers bidrag være en af-rundet helhed, der er identificeret og kan bedømmes for sig. Deltagernes fællesbidrag må ikke overstige 50 %. Hjemmeopgavens omfang ved gruppeprøve: 16-22 normalsider (2 studerende) eller 22-30 normalsider (3 studerende).
Eksaminationssprog: Dansk eller engelsk.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 11-15 ns
Prøveform: Fri hjemmeopgave.
Gruppebestemmelser: Prøven kan aflægges individuelt eller som grup-peprøve (maks. 3 studerende) med individuel bedømmelse. Hvis flere studerende skriver sammen, skal hver enkelt deltagers bidrag være en af-rundet helhed, der er identificeret og kan bedømmes for sig. Deltagernes fællesbidrag må ikke overstige 50 %. Hjemmeopgavens omfang ved gruppeprøve: 16-22 normalsider (2 studerende) eller 22-30 normalsider (3 studerende).
Eksaminationssprog: Dansk eller engelsk.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 381,5
  • Forelæsninger
  • 28
  • Total
  • 409,5