Fællesforelæsning - Kultur 2

Kursusindhold

Kurset giver et indblik i grundlæggende temaer og teorier inden for kultur, historie og samfundsforhold og ser på sprogområdernes indbyrdes relationer både globalt og i Europa.

 

Den fælles del behandler centrale temaer som kolonialisme og imperialisme, afkolonisering og postkolonialisme, identitet, racisme samt faser og facetter af globalisering. Herudover berøres aspekter af det moderne og postmoderne samfund, som f.eks. køn, generation, stat og nation, migration og multi-kulturalitet. Endelig introduceres udvalgte politiske begreber inden for bl.a. med populisme/neoliberalisme, realisme/idealisme, etik, neoliberalisme.

Engelsk titel

Fællesforelæsning - Kultur 2

Forelæsninger

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 28
  • Total
  • 28