Fællesforelæsning - Sprog og kultur: Introduktion

Kursusindhold

Kurset giver et indblik i både den enkelte uddannelse og en bredere humanistisk faglighed. Det gælder dels i forhold til de centralfaglige områder som sprog, litteratur, samfund og kultur og dels i forhold til studietekniske aspekter som læsestrategier, litteratursøgning og argumentationsteknik.  

 

Omdrejningspunktet for den fælles del af kurset er sammenhængen mellem sprog og kultur og sprogets betydning for den kulturelle og historiske udvikling. Der gennemgås centrale begreber og aspekter inden for sprog og kultur. Derudover behandles sprogets betydning i forhold til nutidige problematikker som f.eks. terror, magt og fake news.

 

Kurset bidrager til at skabe en faglig identitet, blive bevidst om egne kompetencer samt give indsigt i, hvordan disse bruges i erhvervsmæssig sammenhæng.

Engelsk titel

Fællesforelæsning - Sprog og kultur: Introduktion

Forelæsninger

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 28
  • Total
  • 28