AFLYST ETN Kulturarv - Politik, digitalitet og erindring AFLYST

Kursusindhold

Kulturarv er både håndgribelig og diffus, både materiel og immateriel, både fysisk og digital, både en fælles ejendom og reserveret udvalgte grupper. Kulturarv er både fælles erindringer og omstridte eller ubekvemme fortider, kulturarv bruges og misbruges!

Kurset Kulturarv belyser dette spændende felt ud fra en række sigtelinjer i spektret mellem politik, digitalitet og erindring. Kurset giver dig viden om hovedlinjerne inden for national og international politik og lovgivning på området (herunder blandt andet fortidsmindeforvaltning og kulturarvsmangement), kendskab til især arkiv- og museumsområderne og deres måde at organisere viden om kulturarv på, kendskab til kulturarvsformidling (med fokus på brugere, deltagelse, samskabelse og anvendelse af digitale formidlingsformer) samt kendskab til kulturarvsturisme og identitetspolitik. 

Kurset er baseret på et tværfagligt samarbejde mellem Institut for Informationsvidenskab, Institut for Kunst og Kultur og Saxo-Instituttet, og der medvirker undervisere fra fag som historie, arkæologi, etnologi, kunsthistorie,  Balkanstudier, informationsvidenskab mv. Du vil som studerende blive præsenteret for aktuel forskning og problemstillinger, som der arbejdes med inden for de respektive fag.Kursets eksamensform er en portfolio, udarbejdet af tværfagligt sammensatte grupper i løbet af semestrets undervisning og som der gives feedback på.

Engelsk titel

CANCELLED ETN Cultural Heritage - Politics CANCELLED

Forelæsninger, workshops og ekskursioner

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 200
  • Ekskursioner
  • 100
  • Projektarbejde
  • 112,5
  • Total
  • 412,5