ETN Europa i Verden. Tema 2019: Styringspraksisser i 'konkurrencestaten'

Kursusindhold

Kurset beskæftiger sig overordnet med forholdet mellem Europa og den øvrige verden med særligt fokus på forskellige globaliseringsprocesser (som fx overgang fra velfærds- til konkurrencestat, neoliberalisering, osv.), og hvordan et relationelt perspektiv på Europa og Verden kan være relevant for at forstå europæiske identiteter og kulturformer. Undervisningen tilrettelægges som forelæsninger, oplæg udefra, undervisning i projektmetoder, projektforløb med feltarbejde (i grupper) i Hovedstadsområdet. Kurset er således projektbaseret, og det er i år tanken, at de studerendes egne erfaringer fra praktik eller arbejde – på museer, i konsulentbureauer, NGO’er el. lign. – kan udgøre det empiriske fokus.
Temaet for årets Europa i Verden er nemlig ’styringspraksisser’. Hvordan kommer vores allesammens måde at agere som borgere i (tilstrækkelig) overensstemmelse med de overordnede samfundsmæssige interesser? Ghettoplaner, familiepolitik, sundhedsreformer, kulturelle og sociale initiativer og meget andet er alt sammen led i et kontinuerligt politisk reformarbejde, der skal sikre sammenhængskraft. Arbejdet foregår i både stor og lille skala, og er afgørende for indretningen af vores samfund. Men hvilke er de praksisser, der ’driver’ staten? De involverer allehånde faggrupper, fra dem, der sørger for forsyning og infrastruktur, over kulturarbejdere og velfærdsprofessioner, der har klienten/eleven/brugeren i fokus, til politikudviklende akademikere. Desuden varetages ’driften’ ikke nødvendigvis af offentligt ansatte, men i stigende grad af delvis privat finansierede forskningscentre, NGOer eller konsulentfirmaer (og udgør en arbejdsmark for kulturforskere). Vi vil arbejde med begreber som governance, self-governance, embedsmandspraksis/-livsform, interpellation, samskabelsesprocesser, New Public Management/Governance, mm. 
Engelsk titel

Europe in the World

Uddannelse

Europæisk Etnologi

Undervisningen tilrettelægges som forelæsninger, oplæg udefra, undervisning i projektmetoder, projektforløb med feltarbejde (i grupper) i Hovedstadsområdet.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Mundtlig prøve
Materialet består af en faglig artikel på 12-17 normalsider. Materialet vægter 50% i bedømmelsen.
Hjælpemidler

Materiale og noter/disposition.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • Total
  • 0