ETN BA-projekt

Kursusindhold

Klyngevejledning og seminar.

Engelsk titel

Bachelor's project

Uddannelse

Europæisk Etnologi

To indledende seminarer for hele holdet om formalia og indkredsning af emne/problemstilling og herefter klyngevejledning i klynger af ca. 7 studerende og en vejleder. Klyngevejledningsforløbet aftales nærmere i de respektive klynger.

Til kurset bedes I købe: Rienecker, Lotte & Peter Stray Jørgensen (2012). Den gode opgave. Håndbog i opgaveskrivning på videregående uddannelser. 4. udgave. Frederiksberg : Samfundslitteratur. [1. udgave. 1997. - 4. udgave. 2012].

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
20-25 normalsider. Ved gruppeprøve: 2 studerende: 30-35 normalsider. 3 studerende: 40-45 normalsider. 4 studerende: 5055 normalsider.
Resumé: 1-2 normalsider.
Kriterier for bedømmelse

Se studieordning -  Aktuelle studieordninger

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • Total
  • 0